{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

購物車
你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

新手購物流程1. 選取商品

透過搜尋工具或瀏覽網頁選取你的心水商品。


2. 加入購物車

於商品圖片下方,或點擊商品進入詳情頁,選擇需要的數量,並點擊「加入購物車」按鈕。


3. 查看購物車及使用優優碼

點擊頁面右上角的購物車圖標進入「我的購物車」,於購物車頁面中點擊「使用優惠碼」輸入優惠碼後按「應用」。


4. 選擇送貨上門/選擇順豐取件


5. 付款方式

於「付款方式」下方選擇付款方式,確認段點擊「前往結帳」。


6. 會員登入/以訪客身份結帳

己有帳戶的會員可輸入己登記的電子郵件地址及密碼直接登入;新用戶可點擊「註冊會員」,並依指引輸入您的個人資料進行登記,或直接輸入顧客資料並提交訂單。


7. 完成

下單完成。